Ti dëshiron të punosh si infermier në Gjermani?
Apo dëshiron të bësh një shkollim profesional në fushën e kujdesit në Gjermani?
Atëherë tek ne është vendi i duhur.

Shkolla e gjuhës „Rrigos“ nga Mitrovica dhe Rezidencat e seniorve të grupit “creatio” nga Gjermania ju përkrahin juve!

Apliko për Bursë „Kursi i gjuhës gjermane”!

Rezidencate e grupit “creatio” kërkojnë njerëz të motivuar për infermieri dhe e marrin përsipër koston e kursit të gjuhës.

Parakushtet për kursin e gjermanishtes:

  Punë në GjermaniArsim profesional në Gjermani
  Kualifikim si Infermier i përgjithshëm apo pediatrik (shkolla e mesme e mjekësisë)

  > Infermier – Motër medicinale
  > Infermier i pediatrisë

  Kualifikimi – Bachelor i Infermierisë (Fakulteti)

Kualifikimi – përfundimi i shkollës se mesme të mjekësisë

Informata më të hollësishme mund të pranoni në tel: +383 49 77 41 56 / +383 49 20 55 90

Nëse je i interesuar? Atëherë apliko drejtpërdrejt në
„Rrigos“ Qendra e Gjuhës, Rr. Mbretëresha Teuta, përballë Stacionit të Autobusve, Mitrovicë.

rrigos.ks@gmail.com

apo permes formularit online.

Ne ju gëzohemi ardhjes suaj!


CV / Lebenslauf


  Shkollimi i përgjithshem dhe profesional / Allgemeine und berufliche Bildung

  Shkollim i mesëm i mbaruar: / Schulabschluss:

  Fusha: / Bereich:

  Studime: / Studium:

  Përvoj pune: / Berufserfahrung:
  Nëse po, plotëso detaje: / Wenn ja, welche:

  Licenca e punës: / Arbeitslizenz:


  Njohuri të gjuhës gjermane: / Deutschkenntnisse:

  Nëse po, ju lutem plotësoni më poshtë: / Wenn ja, bitte auswählen:

  Dëgjim / Hören

  Lexim / Lesen

  Kuptim / Verstehen

  Të folurit / Zusammenhängendes Sprechen

  Pjesëmarrja në biseda | An Gesprächen teilnehmen


  Patent shoferi: / Führerschein:


  Shkathësi të buta | Soft Skills:


  Mbrojtja e të dhënave | Datenschutz *